Γιάννης Κωτσάνης

Γιάννης Κωτσάνης

Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας & Καινοτομίας Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Ο Γιάννης Κωτσάνης αποφοίτησε το 1983 και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του το 1996 στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών του ΕΜΠ. Ήταν υπεύθυνος του Τμ. Πληροφορικής και Ερευνητικών Έργων (1987-2017), του Τμ. Ποιότητας (2017-2021), και του Τμ. Έρευνας και Καινοτομίας (από το 2017) στα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Από το 1996 συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα σε προγράμματα προπτυχιακών – μεταπτυχιακών σπουδών και σεμινάρια κατάρτισης, και μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί με την εταιρία Πληροφορική Τεχνογνωσία (1993-2002), και την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, ως Εσωτερικός Ελεγκτής (2007- 2010). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα και μελέτες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά και έχει επιμεληθεί εκδόσεις βιβλίων και πρακτικών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει στην υποβολή, τη διαχείριση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πάνω από 70 ερευνητικών έργων (εθνικών και ευρωπαϊκών), καθώς και την ανάπτυξη πάνω από 50 τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού. Παράλληλα έχει καταρτίσει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.