Δρ. Αντωνία Τορρένς

Δρ. Αντωνία Τορρένς

Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Γενική διευθύντρια του ΚΜΟΠ

Η Δρ. Αντωνία Τορρένς είναι εκπαιδευτική ψυχολόγος, Γενική διευθύντρια του ΚΜΟΠ (1998 – συνεχ.) και Αντιπρόεδρος της Συνομοσπονδίας Οικογενειακών Οργανώσεων της Ευρώπης (COFACE 2014- συνεχ.)  Είναι Απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών και κάτοχος  M.ED και Ph.D εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Παν/μίου του Sheffield στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2004, ανέλαβε στο ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης & Καινοτομίας) την ίδρυση και λειτουργία τριών στεγαστικών δομών και ενός κέντρου ημέρας ψυχικά ασθενών στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος «Ψυχαργώς».

Επιβλέπει ως επιστημονικά υπεύθυνη πολυάριθμα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο στο χώρο του φυσικού αντικειμένου των έργων, όσο και στην παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων που συμβάλουν στην καλύτερη διαβίωση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, όπως ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανέργων, θυμάτων βίας και εμπορίας ανθρώπων, ηλικιωμένων, εθνικών μειονοτήτων και πολλών άλλων.

Από το 2016 δημιούργησε και είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα Live Without Bullying «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό», ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού που υλοποιεί το ΚΜΟΠ με ίδια μέσα.