Ελένη Παπαγεωργίου, PhD

Ελένη Παπαγεωργίου, PhD

Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για τα Μαθηματικά

Η Ελένη Παπαγεωργίου είναι Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (Π.Ι.Κ.) για τα Μαθηματικά. Έκανε βασικές σπουδές στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου (πτυχίο δασκάλου) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο Μαθηματικών) και μεταπτυχιακές σπουδές Πανεπιστήμιο Κύπρου (Μάστερ και Διδακτορικό στη Μαθηματική Παιδεία). Έχει εργαστεί ως δασκάλα σε Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου και στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου (1993-1995) για τη συγγραφή των διδακτικών εγχειριδίων των Μαθηματικών. 

Έχει διδάξει θέματα περιεχομένου και διδακτικής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (1995-2001) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως Επισκέπτρια Λέκτορας (2009-2011). Επίσης, δίδαξε στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών (2008-2009). 

Από το 2002, όπου εντάχθηκε στο μόνιμο προσωπικό του Π.Ι.Κ., ασχολείται με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα αποτελεσματικής διδασκαλίας και αξιολόγησης στα μαθηματικά, συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και συντονίζει προγράμματα επιμόρφωσης του Π.Ι.Κ. που αφορούν στην επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών.