Ευαγγελία Καραγιάννη

Ευαγγελία Καραγιάννη

Διδάκτωρ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

H Ευαγγελία Καραγιάννη είναι πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας του ίδιου τμήματος. Είναι επίσης κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Εργάζεται ως καθηγήτρια αγγλικής στην δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 1993 και υπηρετεί ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου στο 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Αττικής. Από το 2013 ανήκει στα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ όπου διδάσκει την ενότητα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» και επιβλέπει διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών. Έχει παρουσιάσει εργασίες της σε συνέδρια και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και έχει επιμορφώσει εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων και της τεχνολογίας στην τάξη.  Έχει συνεργαστεί με την ομάδα έργου για την εκπόνηση του νέου Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών Ξένων Γλωσσών, με ομάδες συγγραφής σχολικών εγχειριδίων και ομάδες εκπόνησης Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση (ΕΑΠ, Τ4Ε κλπ). Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στη χρήση των ΤΠΕ στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.