Μαρία Παζαρλή

Μαρία Παζαρλή

Αρχαιολόγος, Δρ. Ιστορίας της Χαρτογραφίας

Η Μαρία Παζαρλή εργάζεται στο Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, τμήμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (πρ. Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς-Εθνική Χαρτοθήκη) από το 2000 μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει στην ανάπτυξη και διαχείριση της ψηφιακής χαρτοθήκης του Αρχείου, στην επιμέλεια εκθέσων και εκδόσεων με χαρτογραφικό περιεχόμενο, στη διοργάνωση εκπαιδευτικών χαρτογραφικών δραστηριοτήτων για μαθητές Α΄βάθμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, καθώς και διαλέξεων και εργαστηρίων για ενήλικες φίλους των χαρτών, πάντα με άξονα τη διάσωση, προβολή και διάχυση της αρχειακής και χαρτογραφικής μας κληρονομιάς, συχνά σε συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα ιστορικής χαρτογραφίας και ειδικότερα στην ιστορία της ελληνικής χαρτογραφίας κατά την προεπαναστατική περίοδο, στην αξιοποίηση των χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη σχέση Χαρτογραφίας και Τέχνης κ.ά.