Μαρία Φιλιππή

Μαρία Φιλιππή

Υπεύθυνη Πληροφορικής & Ψηφιακής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Η Μαρία Φιλιππή, Υπεύθυνη Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτηρίων ΔΟΥΚΑ, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού και ολοκληρωμένη γνώση στους τομείς καινοτομίας και επιχερηματικότητας, όπως και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με νέα μέσα. Με βαθιά κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της παιγνιώδους μάθησης υλοποιεί προγράμματα καινοτομίας για ανοιχτά μαθησιακά περιβάλλοντα με μικτή και επαυξημένη πραγματικότητα. Διαθέτει Ιδιαίτερες ικανότητες στο σχεδιασμό ψηφιακών λύσεων για την εκπαίδευση με τη χρήση καινοτόμων νέων μέσων σε συνδυασμό με παραδοσιακές μεθόδους και τη φύση που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Maria Philippi, Head of Informatics & Digital Education in Doukas School, started her career twenty-five years ago, as communication & media specialist, while studying Business Administration in which she also obtained her Master’s Degree. Her innovative mindset, combined with her passion for communication, culture & education, led her to further studies in Communication & Media and then to a specialization in ICT in Education with a second Master Degree. She continuously is working as a researcher in the field of Hybrid Spaces & Learning, Augmented Reality & AI. She founded the innovative ecoktima-hybrid learning space in 2011 while she has been a member of the Applied Communication Institution of National University of Athens. Her vision is to transform the physical space to a Sustainable Hybrid World.