Δρ Δημήτριος Γκότζος

Δρ Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Β΄ Αθήνας, Συνεργάτης ΕργΠΕ – ΕΚΠΑ

O Δημήτριος Γκότζος είναι Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας και Πρόεδρος της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής του Διεθνούς Θεματικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση». Είναι Διδάκτορας στις Επιστήμες της Αγωγής (ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης) και Συνεργάτης του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης–ΕΚΠΑ στο ευρωπαϊκό έργο Cos4Cloud. Είναι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων (Μ.Α. in Education, Lancaster University, U.K. & M.Ed. Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ).