Μαρία Δασκολιά

Μαρία Δασκολιά

Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

Η Μαρία Δασκολιά είναι Αναπλ. Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (http://eel.eds.uoa.gr/). Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα, ευρωπαϊκά και εθνικά, με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της θεωρίας, της έρευνας και της πράξης για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έχει δημοσιεύσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι επιστημονική υπεύθυνη για το ΕΚΠΑ και την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό έργο Cos4Cloud (https://cos4cloud-eosc.eu/).